Bestemmingsplan opnieuw in procedure

Bestemmingsplan opnieuw in procedure

Goed nieuws voor woningzoekenden in gemeente Boxtel! Onlangs heeft het college van B&W van deze gemeente besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor project Achter den Eijngel in Lennisheuvel opnieuw in procedure te brengen. Het plan biedt ruimte aan 87 woningen in een gevarieerde mix.

65 woningen - bestaande uit rijwoningen en tweekappers - worden ontwikkeld door Janssen de Jong Projectontwikkeling en gebouwd door Hazenberg Bouw. De overige 22 kavels kunnen particulier ontwikkeld worden. De architectuur van de woningen in Achter den Eijngel is dorps en karakteristiek. De afwisseling van kleuren metselwerk en dakpannen, maar ook de verschillende kapvormen, dragen bij aan het typische dorpsgevoel. Het plan is ruim opgezet, waarbij er volop plek is voor groen, water en parkeren. In het ontwerp van zowel de woningen als de openbare ruimte wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. 

Herbegrenzing ecologische verbindingszone
De reden voor het opnieuw in procedure brengen van het bestemmingsplan, is dat de Raad van State het bestemmingsplan uit 2019 vernietigd heeft, vanwege een onjuist ingetekende begrenzing van de ecologische verbindingszone tussen de Heerenbeekloop en de nieuwe woningen. Hierdoor leek deze smaller dan was toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan is deze administratieve fout hersteld. Er is dus niets gewijzigd aan het oorspronkelijke plan, enkel de in eerste instantie foutief ingetekende natuurstrook wordt nu juist weergegeven. Het herbegrenzingsverzoek voor de ecologische verbindingszone wordt opnieuw ingediend bij de provincie, zoals met hen en het waterschap is afgestemd. De afgelopen periode is benut om waar nodig de onderzoeken naar stikstofuitstoot, archeologie, geur en geluid te actualiseren. 

Inzage
Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, worden de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 65 woningen en het herbegrenzingsverzoek ter inzage gelegd en ingediend.

Vanaf 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 kunt u de stukken digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP80634-OTW2. De stukken liggen ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Boxtel. 

Inloopavond
Op maandag 13 juni 2022 organiseren Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden over het bestemmingsplan en de woningen. De bijeenkomst vindt plaats van 17:00 uur tot 19:00 uur in gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel (Lennisheuvel 56, 5281 LG Boxtel). Ook medewerkers van de gemeente zijn aanwezig bij de inloopbijeenkomst. 

Interesse in een woning in Achter den Eijngel? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief op de projectwebsite om op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen.