Een nieuwe update van de voorbereidingen op nieuwbouwplan Achter den Eijngel

Een nieuwe update van de voorbereidingen op nieuwbouwplan Achter den Eijngel

Bouwbord op locatie
Afgelopen woensdag is het bouwbord van plan Achter den Eijngel onthuld. Direct achter het gelijknamige rijksmonument Den Eijngel aan de Mijlstraat is het bouwbord geplaatst als herkenningspunt van een nieuw stukje Lennisheuvel in wording.

Presale
De voorbereidingen voor de start verkoop zijn in volle gang en we krijgen al veel vragen binnen van geïnteresseerden die graag meer informatie willen ontvangen en zich willen inschrijven om in aanmerking te komen voor een woning of bouwkavel. Speciaal voor de ‘early birds’ starten we daarom, in aanloop op de officiële start verkoop, binnenkort met een presale!
 
Hierover later meer….
 
Bestemmingsplan
Inmiddels is het bestemmingsplan behandeld door de Raad van State tijdens de zitting eind september. Het vertrouwen op een positieve uitspraak is groot en we verwachten dat het bestemmingsplan begin november onherroepelijk zal zijn.
 
Openbare inrichting
De hoofdopzet van het plan wordt gekenmerkt door een zogenaamde kamstructuur. Aan de noordzijde ligt de hoofdontsluitingsweg van het plangebied en haaks daarop worden noord-zuid georiënteerde woonstraatjes ontsloten. De hoeveelheid verharding in het plangebied wordt geminimaliseerd om daarmee het dorpse karakter goed te kunnen behouden. 

Lees de hele nieuws brief hier.