Een week vertraagd...

Een week vertraagd...

Vorig week hebben wij je geïnformeerd dat nieuwbouwproject Achter den Eijngel opnieuw in procedure gaat. Hierin stond dat vanaf 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 de stukken digitaal in te zien zouden zijn bij de receptie in het gemeentehuis van Boxtel. Helaas ontvingen wij onderstaand bericht van de gemeente.

Geachte heer, mevrouw,

De digitale publicatie is vertraagd, daarom is er besloten om de totale publicatie en tervisielegging één week op te schuiven.
 
Met dit bericht informeren wij u over het collegebesluit van 10 mei 2022 om uitvoering te geven aan het coördinatiebesluit van 6 oktober 2021. Het besluit houdt in dat het college gelijktijdig het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 65 woningen en het herbegrenzingsverzoek ter inzage legt en indient.
 
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot bouw van 87 woningen in verschillende categorieën. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar woningen in Lennisheuvel. Daarbij biedt het mogelijkheden om de voorzieningen in Lennisheuvel op peil te kunnen houden. Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw realiseren 65 woningen, bestaande uit rijwoningen en tweekappers. De overige kavels kunnen particulier ontwikkeld worden.
 
Begrenzing hersteld
Eerder heeft de bestuursrechter van de Raad van State het bestemmingsplan uit 2019 vernietigd vanwege een onjuist ingetekende begrenzing van de ecologische verbindingszone. In het nieuwe bestemmingsplan wat nu ter inzage wordt gelegd, is deze begrenzing hersteld. Het gaat hier om een administratief herstel, in werkelijkheid klopte de begrenzing wel. Het herbegrenzingsverzoek voor de ecologische verbindingszone dienen we opnieuw in bij de provincie, zoals met hen en het waterschap is afgestemd. De uitgangspunten van het plan zijn overigens gelijk gebleven. De afgelopen periode is benut om het plan verder uit te werken en waar nodig zijn de onderzoeken geactualiseerd.
 
Stukken ter inzage
Vanaf 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 kunt u de stukken digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP80634-OTW2.
 
De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Raadpleeg www.boxtel.nl voor de actuele openingstijden.
 
Inloopbijeenkomst
Op maandag 13 juni 2022 organiseren Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. en Hazenberg Bouw B.V. een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden over het bestemmingsplan en de woningen. De bijeenkomst vindt plaats van 17:00 uur tot 19:00 uur in gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel (Lennisheuvel 56, 5281 LG Boxtel). Ook medewerkers van de gemeente zijn aanwezig bij de inloopbijeenkomst. 
 
Boxtel, 1 juni 2022
 
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
De secretaris,
L.H. Derksen
 
De burgemeester,
R.S van Meygaarden

Wij gaan ervan uit dat wij je hiermee voldoende geïnformeerd hebben, mocht je nog vragen hebben kun je deze stellen tijdens de inloopbijeenkomst op 13 juni aanstaande tussen 17.00 - 19.00 uur in gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel.