Informatieavond plan Achter den Eijngel

Informatieavond plan Achter den Eijngel

Op dinsdag 17 april vond de informatiebijeenkomst over het plan Achter den Eijngel plaats. De bijeenkomst begon om 19.30 uur en vond plaats in de zaal van Eetcafé Meneer Klaver. De gemeente Boxtel heeft samen met Hazenberg Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling bekend gemaakt hoe het plan Achter den Eijngel er globaal uit komt te zien. Tijdens deze bijeenkomst werden de mensen geïnformeerd over hoe het plan verder ontwikkeld wordt en men kon ideeën over dit plan inbrengen.

Aanpak

Het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woonwijk mogelijk maakt komt binnenkort in procedure. Ook gaan Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw op zoek naar toekomstige bewoners. Samen met nieuwe bewoners en de bestaande klankbordgroep vanuit de inwoners van Lennisheuvel wordt het plan verder uitgewerkt. Zo wordt uiteindelijk de inrichting van de straten, het groen en de exacte woningbouwplannen definitief gemaakt. 

Sfeerimpressie

In het plan gaat het alleen over woningbouw met het daarbij behorend openbaar gebied. Daarbij kan men denken aan wegen, parkeerplaatsen en het groen. Omdat het gaat om een globaal eindbestemmingsplan is nu nog niet precies te zien waar welke bebouwing komt en waar de wegen exact komen te liggen. Maar er is getracht duidelijk te maken welke sfeer de nieuwe wijk krijgt en wat de achterliggende gedachte is bij het verder ontwikkelen van de wijk.

Bekijk hier de presentatie